новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1999-07-27 Гъби
формат 39x29 mm; перф. 13 1/4 : 13; художник Konstantina Konstantinova
Mi#4410
Sc#4085A
LC#4411
зелена гълъбка
тираж 80 000
Mi#4411
Sc#4085B
LC#4412
полска печурка
тираж 80 000
Mi#4412
Sc#4085C
LC#4413
меднянка
тираж 80 000
Mi#4413
Sc#4085D
LC#4414
виолетка на рамката на листа челядинка
тираж 80 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 1.88 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
1.08 lvГъби 1999 - малък лист 1.88 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 80 000формат 117x87,перф. 13 1/4 : 13,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020