новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1961-12-20 Гъби,перфорирани.
перф. 10 3/4;
Mi#1263
Sc#1183
LC#1315
булка гъба
тираж 8 000 000
Mi#1264
Sc#1184
LC#1316
горска печурка
тираж 3 000 000
Mi#1265
Sc#1185
LC#1317
красива масловка
тираж 1 500 000
Mi#1266
Sc#1186
LC#1318
манатарка
тираж 1 500 000
Mi#1267
Sc#1187
LC#1319
червена млечница
тираж 300 000
Mi#1268
Sc#1188
LC#1320
сърнела
тираж 300 000
Mi#1269
Sc#1189
LC#1321
кладница
тираж 300 000
Mi#1270
Sc#1190
LC#1322
светеща пънчушка
тираж 300 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#1315/22
2 бр първодневен плик, НЕ номериран, червен печат, Гъби,перфорираниn.a. MNHn.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020