новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1961-12-20 Гъби,неперфорирани.
Mi#1271
LC#1323
тираж 50 000
Mi#1272
LC#1324
тираж 50 000
Mi#1273
LC#1325
тираж 50 000
Mi#1274
LC#1326
тираж 50 000
Mi#1275
LC#1327
тираж 50 000
Mi#1276
LC#1328
тираж 50 000
Mi#1277
LC#1329
тираж 50 000
Mi#1278
LC#1330
тираж 50 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 5.36 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#1323/30
2 бр първодневен плик, НЕ номериран, червен печат, Гъби неперфорираниn.a. MNHn.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020