новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1969-12-25 Групов космически полет „Союз 6-7-8".
перф. 10 3/4;
Mi#1969
Sc#1829
LC#2034
Г. С. Шонин и В. Н. Кубасов, космически кораб “Союз 6”
тираж 2 000 000
Mi#1970
Sc#1830
LC#2035
А. В. Филипченко, В. Н. Волков и В. В. Горбатко, космически кораб “Союз 7”
тираж 1 500 000
Mi#1971
Sc#1831
LC#2036
В. А. Шаталов и А. С. Елисеев, космически кораб “Союз 8”
тираж 700 000
Mi#1972
Sc#1832
LC#2037
“Союз 6”, “Союз 7” и “Союз 8”
тираж 220 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020