новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2000-03-30 Годишнини
Mi#4450
Sc#4128
LC#4448
П. Берон (възрожденски просветен деец и учен), по картина на Н. Павлович
тираж 40 000
Mi#4451
Sc#4129
LC#4449
Ив. Вазов (народен поет и писател)
тираж 200 000
Mi#4452
Sc#4130
LC#4450
З. Стоянов (националреволюционер, писател, обществен деец)
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 1.29 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021