новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1983-07-20 Въздушна поща. Световна година на съобщенията.
перф. 13;
Mi#3193
Sc#C156
LC#3236
телевизионната предавателна станция в Толбухин (Добрич)
тираж 120 000
Mi#3194
Sc#C157
LC#3237
пощальонка
тираж 120 000
Mi#3195
Sc#C158
LC#3238
релейната радиотелевизионна и ултракъсовълнова станция на връх Ботев
тираж 120 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020