новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1945-02-15 Въздушна поща. Надпечатки „О.Ф."
Mi#471
LC#513
тираж 5 000 000
Mi#472
LC#514
тираж 5 000 000
Mi#473
LC#515
тираж 250 000
Mi#474
LC#516
тираж 250 000
Mi#475
LC#517
тираж 250 000
Mi#476
LC#518
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.94 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020