новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1938-12-27 Въздушна поща (Малък гълъб).
Mi#350
Sc#C15
LC#368
тираж 300 000
Mi#351
Sc#C16
LC#369
тираж 300 000
Mi#352
Sc#C17
LC#370
тираж 200 000
Mi#353
Sc#C18
LC#371
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 1.61 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020