новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1977-10-14 Въздушна поща. Космическа ера.
Mi#2633
Sc#C130
LC#2704
излизане в откритото космическо пространство
тираж 250 000
Mi#2634
Sc#C131
LC#2705
получаване на телевизионна информация от повърхността на планетата Марс чрез автоматична станция “Маринър 6”
тираж 250 000
Mi#2635
Sc#C132
LC#2706
меко кацане на планетата Венера, автоматична станция “Венера 4”
тираж 145 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 1.07 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020