новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1931-10-28 Въздушна поща (Голям гълъб)
перф. 11 1/2;
Mi#235
Sc#C5
LC#256
тираж 350 000
Mi#236
Sc#C6
LC#257
тираж 350 000
Mi#237
Sc#C7
LC#258
тираж 350 000
Mi#238
Sc#C8
LC#259
тираж 350 000
Mi#239
Sc#C9
LC#260
тираж 200 000
Mi#240
Sc#C10
LC#261
тираж 200 000
Mi#241
Sc#C11
LC#262
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (7) 9.38 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020