новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1981-06-24 Въздушна поща. Български самолети.
Mi#3005
Sc#C149
LC#3058
“DWV-Y-1”
тираж 2 600 000
Mi#3006
Sc#C150
LC#3059
“ЛАЗ 7”
тираж 1 500 000
Mi#3007
Sc#C151
LC#3060
“ЛАЗ 8”
тираж 500 000
Mi#3008
Sc#C152
LC#3061
“ДАР 1”
тираж 500 000
Mi#3009
Sc#C153
LC#3062
“ДАР 3”
тираж 500 000
Mi#3010
Sc#C154
LC#3063
“ДАР 9”
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020