новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1988-01-25 Водни цветя.
Mi#3628
Sc#3300
LC#3650
битински синчец
тираж 2 700 600
Mi#3629
Sc#3301
LC#3651
родопско омайниче
тираж 2 700 600
Mi#3630
Sc#3302
LC#3652
кичест блатняк
тираж 1 400 700
Mi#3631
Sc#3303
LC#3653
нимфоидна какичка
тираж 990 000
Mi#3632
Sc#3304
LC#3654
мечешко око
тираж 990 000
Mi#3633
Sc#3305
LC#3655
алоевиден стратиотес
тираж 281 440
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Водни цветя малък лист 2.28 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 180 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019