новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2019-07-15 Винопроизводство – Съвместно издание между Република България и Руска Федерация
формат 39 x 28,5 mm; перф. 13; художник Orlin Valchev
LC#5415
1,5lv сорт Цветочний - грозде от Русия
тираж 13 400
LC#5416
1,5lv сорт Кайлъшки рубин - грозде от България
тираж 13 400
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 4.02 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5415
lvПърводневен плик - Винопроизводство – Съвместно издание между Република България и Руска Федерацияn.a. MNH 5.29 лв.
купи
с печат
LC#5415/16
Винопроизводство - 1 цял лист на УВ хартия и 1 цял лист с лепило 32.16 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 2 100
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021