новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2021-12-11 Булколекто 2021 - Китайска година на тигъра 2022
перф. 13:13; художник P. Markova
LC#5064A
lv Честит Празник
тираж 2500
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 3.48 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5064B
lvБулколекто 2021 - Китайска година на тигъра 2022 (УВ нишкa) 22.78 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021