новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1969-01-30 Бубарство
перф. 10 3/4;
Mi#1865
Sc#1736
LC#1930
хранене на копринени гъсеници
тираж 3 000 000
Mi#1866
Sc#1737
LC#1931
образуване на пашкули
тираж 2 000 000
Mi#1867
Sc#1738
LC#1932
пашкули
тираж 700 000
Mi#1868
Sc#1739
LC#1933
какавида (буба) и пашкул
тираж 400 000
Mi#1869
Sc#1740
LC#1934
копринена пеперуда и пашкул
тираж 220 000
Mi#1870
Sc#1741
LC#1935
копринена пеперуда и ларви
тираж 220 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.80 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020