новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1969-01-02 Билки.
перф. 10 1/2;
Mi#1857
Sc#1728
LC#1922
лайка
тираж 3 499 000
Mi#1858
Sc#1729
LC#1923
глог
тираж 3 499 000
Mi#1859
Sc#1730
LC#1924
момина сълза
тираж 2 000 000
Mi#1860
Sc#1731
LC#1925
беладона
тираж 600 000
Mi#1861
Sc#1732
LC#1926
слез
тираж 600 000
Mi#1862
Sc#1733
LC#1927
горицвет
тираж 250 000
Mi#1863
Sc#1734
LC#1928
див мак
тираж 250 000
Mi#1864
Sc#1735
LC#1929
мащерка
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 2.14 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020