новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2018-10-19 Бележити творци
формат 40 x 25 mm; перф. 13 1/4 : 13; листа 5 x 10; художник Svetlin Balezdrov
LC#5371
65st Шарл Гуно
тираж 5 000
LC#5372
65st Майн Рид
тираж 5 000
LC#5373
1,50lv Тинторето
тираж 5 000
LC#5374
1,50lv Ингмар Бергман
тираж 5 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 5.76 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5371/74
Бележити творци малък лист BULCOLLECTOn.a. MNHn.a. used
тираж 1 800
LC#5371/74
Бележити творци малък лист IFPn.a. MNHn.a. used
тираж 1 200
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020