новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2020-12-26 Бележити български художници
формат 50x25 mm; перф. 13 1/4:13; листа 4x10; художник Plamen Valchev
LC#5492
0.65st 150 години от рождението на Христо Станчев :130 години от рождението на Никола Танев
тираж 5 500 формат 50x25,перф. 13 1/4:13,
LC#5493
1.00lv 100 години от рождението на Петър Михайлов :120 години от рождението на Иван Христов
тираж 5 500 формат 50x25,перф. 13 1/4:13,
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 2.21 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021