новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2005-05-26 БДЖ
Mi#4701
LC#4683
тираж 0
Mi#4702
LC#4684
тираж 0
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 2.14 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Mi#BLOCK276
LC#4683-84I
2.5 lv.БДЖ малък лист 4.29 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 15 000формат 125x94,перф. 13,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020