новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2019-04-22 Ахалтекински кон - гордост и слава на туркменския народ (2 блока)
формат 75 x 74 mm; перф. 13; художник Todor Angeliev
LC#5397
65st Ахалтекински кон блок на хартия с лепило
тираж 1 900
LC#5397
65st Ахалтекински кон блок на хартия с УВ
тираж 1 900
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 32.76 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021