новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1995-06-29 Антарктическа фауна
перф. 13;
Mi#4157
Sc#3863
LC#4168
еуфаузия
тираж 1 300 000
Mi#4158
Sc#3864
LC#4169
ледена риба
тираж 1 300 000
Mi#4159
Sc#3865
LC#4170
кашалот
тираж 1 300 000
Mi#4160
Sc#3866
LC#4171
тюлен на Уедъл
тираж 1 300 000
Mi#4161
Sc#3867
LC#4172
морелетник
тираж 900 000
Mi#4162
Sc#3868
LC#4173
императорски пингвин
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.54 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#4168/73
2 първодневни плика - Антарктическа фаунаn.a. MNH 1.07 лв.
купи
с печат
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020